Palvelinten Hallinta (2018) LoadBalancer moduuli

Kaikki tiedostot ja koodit löytyvät GitHub linkistäni. Halusin luoda moodulin/tilan joka luo loadbalancer ympäristön ja lisää tarvittavia loadbalancer koneita nopeasti ja helposti. Onnistuin konfiguroimaan toimivan loadbalancer ympäristön käsin. Seuraavaksi sama toimenpide pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi käyttäen SaltStack ja Nginx. Aloitan jakamalla minionikoneet kahteen ryhmään, loadbalancer -palvelin ja minioni koneet mihin yhteys ohjataan. Luon /srv/salt/top.sls tiedoston ja suunittelen … More Palvelinten Hallinta (2018) LoadBalancer moduuli

Palvelinten Hallinta (2018) H6

Meillä ei ollut oppitunteja, mutta kotitehtäviä tuli. Tehtävät löytyvät kurssin kotisivulta: Tämän tehtävän määräaika on jo w19 perjantaina 2018-05-11, koska tämä tehtävä korvaa viikon lähiopetustunnit. a) Kultainen polku. Tee ensimmäinen versio modulistasi, joka toimii ainakin optimiolosuhteissa. Jos jokin säätö on poikkeuksellisen hankala, voit tehdä sen tässä versiossa käsin, ja dokumentoida ajamasi käskyt. (Valmis moduli tarvitaan … More Palvelinten Hallinta (2018) H6

Palvelinten Hallinta (2018) H5

Viidennen oppitunnin jälkeen tuli kotitehtäväksi seuraavanlaiset tehtävät (tehtävät löytyvät kurssin kotisivulta:  h5 Poikkeuksellisesti pidempi palautusaika w18 perjantaina 2018-05-04 12:00 asti. Vappupäivänä ei ole opetusta. Hauskaa Wappua! a) Valitse aihe omaksi kurssityöksi ja varaa se kommenttina aikataulusivun perään. b) Julkaise raportti MarkDownilla. Jos käytät GitHub:ia, se tekee muotoilun automaattisesti “.md”-päätteisiin dokumentteihin. c) Aja oma Salt-tila suoraa … More Palvelinten Hallinta (2018) H5

Palvelinten Hallinta (2018) H4

Kurssin neljännen tunnin kotiläksyt löytyvät Tero Karvisen kotisivuilta. h4 a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla. b) Tee kahdella orjalla esimerkki, jossa orjat saavat eri muuttujan pilarista. Tarkista ‘pillars.items’, että kummalekin orjalle mene eri tieto. Tee jokin … More Palvelinten Hallinta (2018) H4

Palvelinten hallinta (2018) H3

Kurssin kolmannen tunnin kotiläksyt löytyvät Tero Karvisen kotisivuilta. h3 a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. Noissa artikkeleissa opetetaan ne asiat, joilla läksyt saa tehtyä. Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida. Luettava materiaali on kunkin tapaamiskerran kohdalla. b) Tiedosto muotista: tee yksinkertainen SLS-tilatiedosto, joka laittaa muuttujan tiedostoon. Käytä jinjan kontekstimuuttujaa (template: jinja, context: …). c) SLS tilaa … More Palvelinten hallinta (2018) H3

Palvelinten hallinta (2018) H2

Kurssin toisen tunnin aiheena on eri demonien hallinta ja muuttaminen. Kurssin toisen tunnin kotitehtävät ovat: h2 Tehtävät tästä eteenpäin (h2, h3…) tulee ratkaista tekemällä Saltin tila (state), ellei tehtävänannosta muuta ilmene. Tee ensin käsin, automatisoi vasta sitten. Muista testata lopputulos. a) Opiskele yllä aikataulussa olevat artikkelit. (Tätä lukutehtävää ei tarvitse raportoida). Luettava materiaali on kunkin … More Palvelinten hallinta (2018) H2

Palvelinten hallinta (2018) H1

Minulta jäi syksyllä 2016 palvelinten hallinta kurssi kesken. Päätin ilmoittautua Teron Karvisen -kursille uudestaan, suorittaakseni tämän kurssin. Kurssin kotisivut löytyvät Teron omalta sivulta. Vaikka keskeytin kurssin viimeksi vasta lopussa, opin hyvin paljon jo ensimmäisellä tunnilla. Puppetin sijaan kurssin pääpaino on Salt:issa. Ensimmäisellä tunnilla opettelimme Masterin ja Slaven yhdistämistä Saltilla. Slave hakee pull- metodilla käskyjä tai … More Palvelinten hallinta (2018) H1

Älypeili- Projekti

Kurssilani Monialaprojekti (PRO4TN001-3 ) muodostin Konsta Ollin ja Alex Iljan kanssa ryhmän. Päätimme ryhmän kesken rakentaa älypeiliä. Projektista pidetään blogia, jota voi käydä seuraamassa täältä. Projektissa mukana yritysasiakas OnePlus. (Peiliä esiteltiin myös kirkkotilaiduudessa)

Viimeinen moduuli

Tavoitteeni viimeiselle moduulille on tehdä moduuli joka asentaa perus toimisto ohjelmat windows10 koneelle ja tämän jälkeen vaihtaa taustakuva koneelle. ================================================================= Asennan uuden win10 koneen VirtualBox koneen avulla ja alustan puppetin sille. Voit lukea puppetin ja puppetmasterin asennuksesta ja alustamisesta tästä. Alustettuani sekä puppetmasterin että puppet orjan otan yhteyttä orjalla masteriin puppet command promptin avulla komennolla … More Viimeinen moduuli

Windows koneen nimen muuttaminen puppetilla h13

Teron tunnin jälkeen tuli kotitehtäväksi seuraanvalaiset tehtävät: h13. Kokeile jotakin puppetlabs/windows modulia. Jotain muuta kuin chocolatey provider, jota käytimme jo aiemmin. ===================================================================== Käytän kotitehtävän tekemiseen samoja virtuaalikoneita joita olen käyttänyt aikasempiin Windows10 – Linux välisiin puppet tehtäviin.  Koneiden alustamisesta voit lukea täältä. Lisään puppetmasterin init.pp  tiedostoon muutaman rivin jossa hyödynnetään powershellia. Tavoitteena on siis nimetä … More Windows koneen nimen muuttaminen puppetilla h13